Generelle Vilkår og Betingelser

De følgende generelle vilkår og betingelser regulerer kontraktforholdet mellem Media Websolutions B.V., deres tele-medietjenester og brugere (hereafter benævnt som: brugere). Førnævnte fastlægger betingelserne for brugen af tjenesterne udbudt af Media Websolutions B.V..

Portalen er en servicetjeneste (herefter benævnt som “service“ eller “tjeneste“) udbudt af Media Websolutions B.V.
Flight Forum 40
5657 DB Eindhoven
Holland.

Servicen kan benyttes fra stationært udstyr som PC, mobilenheder, som fx. smartphones og tablets samt TV som er tilsluttet internettet. Tjenesterne omfatter kontaktmulighed til aktuelle, ligesindede kvinder, par og mænd, som potentielt søger nye partnere. Tjenesten tilbyder desuden et utal af muligheder, såsom at kommunikere, flirte og endda potentielt at møde en anden bruger personligt samt mange andre funktioner som at skrive med virkelige brugere såvel som profiler, der er skabt og administreret af Media Websolutions B.V. (herefter benævnt som Cupid-bruger). Cupid-brugere kan udelukkende opleves virtuelt; virkelige dates understøttes ikke (se sektion 5 i de Generelle Underholdningsretningslinjer). Kommunikationen med Cupid-brugere er baseret på betaling og tilbyder forskellige muligheder for at tale sammen og nyde hinanden. Egentlige møder og dates er kun mulige mellem virkelige brugere. Vores verden af underholdning er konstant voksende, og vi sætter stor pris på forslag og feedback i vores community, hvilket hjælper os til at udvide vores tilbud og til at designe et mere attraktivt program.


I. Formål med kontrakten; omfang af servicetjenester

1. Media Websolutions B.V. vil give brugerne adgang til en central database. Diverse domæner forbundet med Media Websolutions B.V. er tilgængelige. Databasen indeholder profiler og information om andre brugere. Brugerne har mulighed for at søge efter andre brugeres profiler efter at have oprettet deres egen profil. Brugerne kan se andre brugeres profiler og kontakte de respektive ejere af førnævnte.
I tillæg, som en del af adgangen til databasen giver Media Websolutions B.V. mulighed for at få adgang til data (f.eks. webcam chat) fra udvalgte brugere og webcam-aktører. Indhold, type og varighed af det givne og overførte datamateriale til modparten er udelukkende den medvirkendes eget ansvar.
2. Udover denne portal driver Media Websolutions B.V. også andre portaler under forskellige navne og domæner. Media Websolutions B.V. gør det muligt for brugeren at få adgang til brugerprofiler fra andre portaler for at sikre en bred tilgængelighed af profiler for deres kunder. Registering på denne portal omfatter også offentliggørelse af brugerprofilen på de andre Media Websolutions B.V.
portaler.
3. Tjenesterne udbudt af Media Websolutions B.V. er udelukkende tilgængelige til personligt brug og må ikke bruges i kommercielt- eller forretningsøjemed. Med denne registrering indvilligerer brugeren i kun at bruge portalen til personlige formål.
4. Media Websolutions B.V. udbyder gratis tjenester samt tjenester der er omfattet af brugerbetaling. Denne gratis registrering giver brugeren mulighed for at oprette en profil, se andre brugeres profiler og at læse beskeder afsendt af andre brugere. Udover de gratis tjenester, der tilbydes, vil betalende brugere have mulighed for at kontakte andre brugere og sende beskeder.
De gebyrbaserede tjenester kan opnås for forskellige tidsperioder. Brugeren vil blive oplyst om omkostningerne, indholdet og omfanget samt pris- og betalingsbetingelser forud for levering og aktivering af tjenesterne. Brugeren skal godkende omkostningerne ved at betale som anvist af Media Websolutions B.V. . Tjenesterne vil blive aktiveret ved modtagelse af betaling.
5. Media Websolutions B.V. garanterer en servicetilgængeligthed på 99,5 % i gennemsnit årligt. Lejlighedsvise fejl eller afbrydelser af Media Websolutions B.V. tjenester grundet omstændigheder udenfor udbyders kontrol, såsom højere magter eller tekniske ændringer (vedligeholdelse, afbrydelser i forbindelse med offline backup, software opdateringer) kan forekomme. Media Websolutions B.V. vil tage alle mulige foranstaltninger for at garantere en uafbrudt tjeneste.
6. Media Websolutions B.V. forbeholder sig retten til at ændre servicebeskrivelsen, hvis ændringen er baseret på lovbestemte eller officielle regler, eller hvis tilpasning til den tekniske udvikling skulle blive nødvendigt, forudsat at ændringerne ikke afviger væsentligt fra den oprindelige tjeneste, der tilbydes, og brugeren ikke lider nogen last.
Media Websolutions B.V. vil underrette brugeren om sådanne ændringer to uger inden implementeringen. Brugeren har ret til at gøre indsigelse inden for denne tidsramme. Hvis brugeren ikke gør indsigelse inden for denne tidsramme, træder de ændrede tjenestebeskrivelser i kraft den dag indsigelsesperioden udløber.
7. Media Websolutions B.V. kan benytte eksterne tjenesteudbydere. Dette omfatter især betalingsudbydere, indholdsleverandører, nyhedsbrevs e-mail-tjenester og inkassobureauer. Eksterne serviceudbydere, bestilt af Media Websolutions B.V. for at yde en service, anses ikke for tredjepart i forbindelse med de Generelle Betingelser.


II. Kontraktudførelse

1. Personer under 18 år, samt en som handler på vegne af tredjemand, er udelukket fra at benytte de tjenester, som Media Websolutions B.V. udbyder.
Hvis Media Websolutions B.V. med rette har mistanke om, at en person ikke er autoriseret til at benytte tjenesten, har Media Websolutions B.V. ret til at kontrollere personens identitet ved at anmode om personlige officielle dokumenter. Uautoriserede brugere vil blive udelukket fra at bruge databasen.
2. Databaseadgang og adgang til services udbudt af Media Websolutions B.V. vil blive aktiveret efter registreringen er afsluttet. Brugeren skal vælge og oprette en adgangskode og brugernavn under registreringsprocessen. Tilmelding til tjenesten kræver en gyldig e-mailadresse og fuldendelse af registreringssiden. Tilmelding er fuldendt ved bekræftelses e-mail, der sendes til brugeren. For yderligere sikkerhed, kan det være nødvendigt at brugeren skal aktivere et link sendt fra Media Websolutions B.V. til den e-mailadresse, som brugeren har oplyst ved oprettelse for at bekræfte registreringen. (Double-Opt-In).
Ved at færdiggøre registreringen, accepterer brugeren de Generelle Forretningsbetingelser. Dette udgør et gratis kontraktforhold mellem brugeren og Media Websolutions B.V..
3. Media Websolutions B.V. tilbyder forskellige tjenester (Premiummedlemskab) for et tillægsgebyr udover de gratis tjenester. Hvis brugeren vælger at benytte disse tjenester, skal han indgå en separat aftale.
De nærværende Generelle Forretningsbetingelser gælder også for den førnævnte kontraktmæssige aftale. Brugeren vil blive oplyst om indholdet, varighed, pris, vilkår og betalingsmetoder/-betingelser for det betalingsmæssige af kontrakten. Kontrakten anses for gyldig, hvis brugeren vælger tjenesterne baseret på betaling på den pågældende portal og accepterer vilkårene ved at klikke på knappen "bestil" (herefter: bestillingsproces).
Ud over Premiummedlemskab, kan brugeren vælge et bestemt beløb i form af kredit på hans konto under bestillingsprocessen. Denne kredit administreres som såkaldte Coins. Brugeren kan anvende disse Coins ved valg af en bestemt ydelse. Disse Coins kan bruges imens tjenesten er tilgængelig. Hvis brugerkontoen ikke har flere Coins til rådighed, kan brugeren ikke længere få adgang til de tjenester som kan tilkøbes med Coins. Dog kan brugeren genopfylde sine Coins på hans konto ved afgivelse af en ordre.
Media Websolutions B.V. giver brugeren mulighed for at genopfylde sin saldo automatisk. En funktion i systemet vil gøre det muligt for brugeren at købe det tidligere valgte antal Coins. Saldoen genopfyldes, hvis den er i minus mens du bruger betalingsservicen.
4. Brugeren accepterer at overholde de følgende regler for kommunikation på portalen og afstå fra at bruge sin elektroniske indbakke og beskedsystemet til
a. at sprede ærekrænkende, racistisk, diskriminerende, krænkende eller andet ulovligt materiale eller information;
b. at true eller chikanere andre brugere eller tredjeparter, eller krænke deres rettigheder (herunder immaterielle rettigheder); br />
c. indsætte data i systemet eller databasen indeholdende en virus eller indeholdende software eller andet materiale, som er beskyttet af copyright eller anden form for beskyttede rettigheder med mindre brugeren er ejer af de gældende rettigheder eller har den nødvendige tilladelse til brugen af dem. br />
d. at have negativ indflydelse på tilgængeligheden af tjenester for andre brugere br />
e. at overvåge e-mails eller andre beskeder, eller forsøge på dette; br />
f. at sende e-mails eller andre beskeder med andet formal end privat kommunikation med andre brugere, i særdeleshed ikke til at promovere eller tilbyde varer og tjenester for andre virksomheder eller andre kommercielle formål
g. at sende kædebreve;
h. i tillæg, må brugeren i sin profilbeskrivelse eller i det oploadede billedemateriale hverken citere eller indsætte navne, adresser, telefon- eller faxnumre, e-mailadresser, brands, firmanavne, navne på andre internetportaler eller URLs;
5. Media Websolutions B.V. placerer profiler, som er skabt og styret af Media Websolutions B.V. på portalen i markedsføringsøjemed for at forbedre servicekvaliteten, at vise hvordan beskedsystemet fungerer og for at underholde brugerne. Disse profiler kan kendes med mærkatet “©” eller en stjerne . At mødes med disse profiler i virkeligheden er ikke muligt. Brugere kan kun sende beskeder til disse profiler inde på portalen. For at sende beskeder via den elektroniske postkasse, er registrering af den gebyr-baserede service påkrævet.
6. Brugeren anerkender og accepterer udtrykkeligt, at Media Websolutions B.V. må sende beskeder på vegne af brugeren for at lette nye kunders indtræden på siden, og for at understøtte kommunikationen mellem medlemmerne. Brugeren kan til enhver tid deaktivere denne funktion på sin profil..


III. Omkostninger

1. Tjenesteydelserne, der tilbydes af Media Websolutions B.V. på denne portal, er gratis, medmindre brugeren tidligere har fået en meddelelse om, at brug af tjenesteydelserne ikke er gratis.
2. Brugeren får information om påløbne omkostninger for betalingstjenesterne og betalingsmetode, før brugeren aktiverer disse tjenesteydelser.
3. Forskellige betalingsmetoder er gældende for forskellige versioner eller forskellige brugergrupper. Brugeren får information om påkrævede betalinger, betalingsmetoder og betingelser, før brugeren får adgang til tjenesteydelserne.


IV. Betalingsbetingelser

1. Betaling for betalingstjenester skal foretages på forhånd før brug til Media Websolutions B.V. og debiteres ved at anvende den under bestillingsprocessen valgte betalingsmetode.
2. Media Websolutions B.V. har ret til at få en ekstern serviceudbyder til at behandle betalingerne.


V. Fortrydelse; opsigelse af kontrakt; kontraktvilkår

1. Brugeren kan opsige kontakten for de gratis tjenesteydelser på ethvert tidspunkt. Meddelelse om opsigelse skal sendes til
Media Websolutions B.V.
Flight Forum 40
5657 DB Eindhoven
Holland

sendes via e-mail til
Brugerprofilen og tilhørende data slettes ved opsigelse, forudsat at der ikke er lovkrav om, at førnævnte data skal opbevares. Kontakten for betalingstjenester kræver en særskilt opsigelse.
2. Perioden for regelmæssig annulering af en betalt service (så-kaldte premium medlemsskab) vil afhænge af det produkt-relaterede inhold, denne periode er blevet bekræftet i konteksten af bestillings-processen af kunden. Yderligere, når man køber et medlemsskab, i forlængelse af den tildelte kontrakt information i bestillings-processen, vil kunden blive informeret omkring annulerings perioden via e-mail. En betalingskontrakt skal opsiges skriftligt (f.eks. e-mail) med angivelse af Opsigelsen bør ligeledes indeholde følgende information for at tilknytte opsigelsen præcist: Opsigelse af den kontraktmæssige betalingstjeneste påvirker ikke den gratis kontraktlige aftale.
3. Betalingstjenester med kontraktvarighed på mindre end 1 måned kan opsiges indtil 24 timer før kontaktperiodens udløb.
4. Opsigelse af den kontraktlige betalingstjeneste samt den gratis kontraktlige aftale bekræftes via e-mail, som sendes til den e-mailadresse, der blev angivet af brugeren under registreringsprocessen.
5. Kontraktlige aftaler, hvori betalingsmetoder såsom WAP-fakturering indgår, skal opsiges af brugeren hos den pågældende betalingsudbyder, som blev oplyst til brugeren under registreringen af betalingstjenesten, eller som kan fås hos vores supportteam.
6. Media Websolutions B.V. har ret til at spærre brugerens adgangsrettigheder på ethvert tidspunkt, hvis brugeren misbruger brugen af tjenesteydelserne, der leveres af Media Websolutions B.V., eller hvis han/hun overtræder de kontraktlige bestemmelser, i særdeleshed bestemmelserne beskrevet under afsnit VIII.
7. Media Websolutions B.V. kan opsige den gratis kontraktlige tjenesteydelse på ethvert tidspunkt og den kontraktlige betalingstjeneste med 10-dages varsel ved udløbet af betalingstjenestens kontraktperiode.
8. Kontrakten for betalingstjenester forlænges automatisk, hvis brugeren ikke opsiger kontrakten inden for den definerede kontraktperiode. Forlængelsesperioden er den samme som aftalt under bestillingsprocessen. Hvis der ikke er blevet aftalt en anden periode, finder den oprindelige aftalte periode for forlængelse sted.


VI. Retningslinjer for generel underholdning

1. Ved tilmelding accepterer brugeren udtrykkeligt, at modtage e-mails; brugeren kan deaktivere denne funktion i sin profil på ethvert tidspunkt.
2. Media Websolutions B.V. vil oprette en elektronisk postkasse for brugeren på hans/hendes profil. Med denne postkasse kan brugeren kontakte andre brugere og modtage servicemeddelelser fra Media Websolutions B.V.. Andre meddelelser fra Media Websolutions B.V. til brugeren sendes til brugerens registrerede e-mailadresse. Meddelelser kan kun sendes til andre brugere ved at indgå en betalingskontrakt.
3. Meddelelser fra brugeren til Media Websolutions B.V. sendes via e-mail fra den e-mailadresse, brugeren angav, til den pågældende e-mailadresse angivet på portalen i menuen hjælp af Media Websolutions B.V. eller via brev til med henvisning til e-mailadressen oplyst til Media Websolutions B.V. og/eller profilnavnet.


VII. Nyhedsbrev og e-mailreklame

1. Under tilmeldingsprocessen accepterer brugeren at modtage information om Media Websolutions B.V., dennes produkter og tilbud i forbindelse med tele-/medietjenester ved at acceptere at modtage nyhedsbreve og reklamer i almindelighed. Media Websolutions B.V. sender denne information.
2. Samtykke til at modtage nyhedsbrevet er udelukkende på frivillig basis og kan når som helst tilbagekaldes. Samtykke kan tilbagekaldes ved at sende en meddelelse om frameldelse til ovennævnte kontaktadresse, ved at klikke på linket til frameldelse i de afsendte meddelelser eller under profilindstillinger.


VIII. Brugerens ansvar

1. Brugeren er den eneste ansvarlige for sit registrerede indhold, de personlige oplysninger og den information, som han/hun har oplyst om sig selv. Brugeren bekræfter, at de oplyste data er korrekte og er en personlig beskrivelse af ham/hende. Bevidst unøjagtige afgivne oplysninger eller oplysninger angivet med hensigt om bedrageri kan medføre anklage af strafferetlig karakter og berettiger Media Websolutions B.V. til at spærre brugerens profil uden ret til godtgørelse fra Media Websolutions B.V.. Media Websolutions B.V. kan ligeledes opsige tjenesteydelserne uden forudgående varsel.
2. Brugeren bekræfter, at afstå fra at anvende tjenesteydelserne leveret af Media Websolutions B.V. til kommercielle eller forretningsmæssige formål, især i reklameøjemed. Brugeren må ikke eksportere andre brugeres indhold og profiler manuelt eller ved brug af et computerprogram i et forsøg på at anvende disse oplysninger uden for portalen tilhørende Media Websolutions B.V..
3. Brugeren skal holde e-mails og andre meddelelser såvel som data fra tredjepart strengt fortrolige og afholde sig fra at give adgang til tredjeparter uden ophavsmandens tilladelse. De omhandlede oplysninger er, men ikke kun, navne, telefon- og faxnumre, adresseoplysninger, e-mailadresser og websteder.
4. Brugeren accepterer at holde sine adgangsoplysninger fortrolige. Hvis brugeren oplyser disse oplysninger til tredjeparter, holdes brugeren fuldt ansvarlig for alle aktiviteter og konsekvenser heraf. Hvis brugeren har mistanke om, at der blev videresendt oplysninger til tredjeparter, skal brugeren straks meddele dette til Media Websolutions B.V. og træffe passende foranstaltninger for at undgå yderligere uretmæssig tilegnelse (f.eks. ved at ændre hans/hendes adgangskode).
5. Endvidere accepterer brugeren at afstå fra at misbruge tjenesteydelserne leveret af Media Websolutions B.V., herunder
a. at afstå fra at anvende førnævnte til at videresende bagtalende, racistiske, diskriminerende, krænkende eller andet ulovligt materiale eller sådanne oplysninger;
b. at true eller chikanere andre brugere og tredjeparter eller overtræde deres rettigheder (herunder immaterielle rettigheder);
c. importere oplysninger til systemet eller til databasen, som indeholder vira, software og andre materialer, der er underlagt ophavsret eller beskyttet af andre rettigheder, medmindre brugeren er den retsmæssige ejer af disse rettigheder eller har opnået den retsmæssige ejers samtykke til at anvende materialet;
e. forsøge at opsnappe eller opfange e-mails eller andre meddelelser;
f. sende e-mails og andre meddelelser til andre formål end til personlig kommunikation til andre brugere, herunder annoncering for eller udbydelse af varer, tjenesteydelser eller lignende kommercielle og forretningsmæssige formål;
g. sende kædebreve;
h. brugeren skal ligeledes afstå fra at angive eller indsætte navne, adresser, telefon- og faxnumre, messenger-adresser, e-mails, mærkenavne, firmanavne, navne på andre internetportaler eller websteder i den personlige beskrivelse eller overførte filer;
6. Manglende overholdelse af de kontraktlige forpligtelser anført ovenfor eller overtrædelse af andre betingelser omfattet af disse generelle forretningsbetingelser berettiger Media Websolutions B.V. til straks at opsige kontrakten af en vigtig årsag, samt spærre brugerens adgang til databasen tilhørende Media Websolutions B.V.. Alternativt kan Media Websolutions B.V. også slette dele af brugerens profil.
7. Hvis brugeren har til hensigt at anvende den kontraktlige aftale indgået mellem brugeren og udbyderen til kommercielle eller forretningsmæssige formål, eller til formål ikke udtrykkeligt godkendt af Media Websolutions B.V., accepterer brugeren at betale en konventionalbod på et beløb af €1.000,00 for hver dokumenteret hændelse. Andre erstatningskrav berøres ikke deraf.
8. Tjenesteydelser fra Media Websolutions B.V. tilbydes udelukkende til private, ikke-kommercielle formål. Ved at registrere på en portal, der tilbydes af Media Websolutions B.V., accepterer brugeren kun at bruge tjenesten til private formål. Navnlig er brugen af ​​portalen med det formål at fremme eller annoncere seksuelle tjenester af enhver art og fremme prostitution udtrykkeligt forbudt.


IX. Handling

1. Media Websolutions B.V. har ret til at gennemse det indhold og de oplysninger, brugeren har angivet, og slette oplysninger i tilfælde af, at disse oplysninger overtræder de generelle forretningsbetingelser.
2. Media Websolutions B.V. har ligeledes ret, men ikke forpligtelse, til at gennemgå tekster, grafik samt overførte billeder og fotos for forenelighed med de generelle forretningsbetingelser og fjerne disse elementer, hvis de vurderes for upassende.
3. Flere af betalingstjenesterne giver en kontraktgaranti til brugeren. Hvis brugeren har tilmeldt sig til en sådan tjeneste, vil Media Websolutions B.V. refundere brugeren for de omkostninger, der er underlagt den kontraktlige aftale, hvis kontakten til andre brugere beviseligt ikke kunne oprettes under den aftalte kontraktperiode. Kontraktgarantien i denne henseende er defineret som mindst ét forsøg på kontakt via den elektroniske postkasse, der er oprettet til brugeren.


X. Rettigheder

1. Brugeren giver Media Websolutions B.V. ikke-eksklusive, overdragelige, geografisk ubegrænsede engangs-servitutrettigheder over indholdet, herunder billeder, tekster og videoer, som brugeren skaber, opretter eller overfører under den kontraktlige aftaleperiode.
2. Brugeren bekræfter, at indholdet overført eller oprettet/skabt af brugeren og brugen deraf ikke overtræder tredjeparts rettigheder, i særdeleshed ophavsrettigheder og andre gældende beskyttende rettigheder.


XI. Ansvar

1. Media Websolutions B.V. påtager sig ikke ansvaret for og garanterer ikke for nøjagtigheden og sikkerheden af data eller indhold offentliggjort eller overført af andre brugere. Media Websolutions B.V. kan ligeledes ikke gøres ansvarlig for brugerprofilers nøjagtighed og sikkerhed. Selvom det er forbudt, kan andre brugere angive falske eller ulovlige oplysninger eller indhold, eller uberettiget tilegne sig Media Websolutions B.V.s tjenesteydelser til uautoriserede eller ulovlige formål.
2. Media Websolutions B.V. yder en IT-service ved at give databaseadgang, men er ikke ansvarlig for udførelsen.
3. Da Media Websolutions B.V. ikke kan påvirke dataoverførsler fra internettet uden for sin egen IT-infrastruktur, samt internettets særheder og usikkerheder, kan Media Websolutions B.V. ikke påtage sig ansvaret for eksterne datatab og/eller fejl under dataoverførslen. Media Websolutions B.V. er ikke ansvarlig for afbrydelser af tjenesten, der skyldes forhold uden for Media Websolutions B.V. kontrol (f.eks. højere kræfter, tekniske problemer med internettet).
4. Med undtagelse af overtrædelse af vigtige kontraktlige forpligtelser, livsfare, skade på legeme og sundhed eller krav i overensstemmelse med loven om produktansvar, er Media Websolutions B.V. kun ansvarlig for indhold og grov uagtsomhed. Vigtige kontraktlige forpligtelser er dem, som er nødvendige for at kunne opfylde kontraktlige mål.
5. Media Websolutions B.V.s ansvar for mindre overtrædelser af ansvarsområder, der kræves for at opfylde de kontraktlige mål (vigtige forpligtelser), er begrænset til beløbet for skader, der er typiske og forudsigelige for Media Websolutions B.V..
6. Den førnævnte ansvarsbegrænsning gælder ligeledes det personlige ansvar for medarbejdere, repræsentanter og organer hos Media Websolutions B.V..
7. Media Websolutions B.V. er ikke forpligtet ud over de ovennævnte omstændigheder.


XII. Skadesløsholdelse

Inden for rammerne af de lovmæssige bestemmelser, skal brugeren holde Media Websolutions B.V. skadesløs fra alle yderligere forpligtelser, krav og omkostninger som følge af de handlinger denne kan være ansvarlig for, herunder skader på grund af fornærmelser, bagtalelse, skader på immaterielle goder, ophavsrettigheder og andre brugerrettigheder samt serviceafbrydelser, der påvirker andre brugere.


XIII. Ændring af generelle forretningsbetingelser

1. Media Websolutions B.V. forbeholder sig retten til at ændre de generelle forretningsbetingelser til enhver tid, forudsat at de væsentlige forhold i de kontraktlige aftaler forbliver uberørte heraf, og at ændringen er nødvendig for at tilpasse sig til en udvikling, der ikke kunne forudses af Media Websolutions B.V. ved kontraktens indgåelse, og hvis den manglende hensyntagen i væsentlig grad berører den kontraktlige aftales ligevægt. Væsentlige forhold er navnlig sådanne, der omfatter typen og omfanget af de aftalte tjenesteydelser samt kontraktvilkår og bestemmelser vedrørende opsigelse. Media Websolutions B.V. har ret til at ændre de generelle forretningsbetingelser for at eliminere kontraktlige mangler som følge af lovmæssige ændringer og ændringer i retspraksis.
2. Media Websolutions B.V. underretter brugeren om ændringer af de generelle forretningsbetingelser via e-mail. Brugeren kan gøre indsigelse mod ændringerne inden for to uger. Hvis brugeren ikke tilkendegiver sin indvending inden for den førnævnte tidsramme, træder de generelle forretningsbetingelser i kraft ved datoen for meddelelsens udløb.


XIV. Tjenesteydelser leveret af tredjepartsudbydere

1. Tredjeparter, der tilbyder autoriserede tjenesteydelser på Media Websolutions B.V.s portaler tilhørende Media Websolutions B.V. kan være underlagt yderligere betingelser og omkostninger, der er gældende for brugeren.
2. Brugeren accepterer at gennemgå tredjepartsudbyders generelle forretningsbetingelser og priser forud for brugen af dennes tjenesteydelser. Media Websolutions B.V. er ikke en del af eller repræsentant i den kontraktlige aftale mellem brugeren og tredjepartsudbyderen.
3. Media Websolutions B.V. er navnlig ikke ansvarlig for nøjagtigheden og pålideligheden af tredjepartsudbyders oplysninger, synspunkter eller andre meddelelser, medmindre Media Websolutions B.V. er skyldig i grov uagtsomhed og forsætlig forsømmelse.


XV. Persondataloven

Media Websolutions B.V. indsamler, behandler og bruger personlige brugerdata som beskrevet i disse betingelser og persondataloven. Sikkerheden af de personlige data er underlagt lovmæssige bestemmelser.


XVI. Endelige bestemmelser

1. Retspraksis mellem Media Websolutions B.V. og brugeren er underlagt de obligatoriske retsforskrifter i Republikken Holland. Hvis brugeren er en forbruger, er værnetinget for alle retslige tvister som følge af denne kontrakt Wien.
2. Anvendeligheden af de obligatoriske lovmæssige bestemmelser i den stat, brugeren har bopæl i ved indgåelse af kontrakten, berøres ikke heraf.
3. Hvis visse bestemmelser i disse generelle forretningsbetingelser er ugyldige eller ufuldstændige, berøres de resterende generelle forretningsbetingelser ikke.


XVII. TILBAGEKALDELSESANVISNINGER

1. Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for 14 dage uden begrundelse.

Fortrydelsesvilkåret er fjorten dage efter indgåelse af kontrakten.

For at udøve din fortrydelsesret skal du meddele os følgende (Media Websolutions B.V.
Flight Forum 40
5657 DB Eindhoven
Holland; Telefonnr.: +31 853019384 (Dette opkald er gratis via dansk fastnet); E-mail: support@naughtybook.dk) sammen med en klar hensigtserklæring (f.eks. brev sendt via alm. post eller e-mail) omkring din beslutning om at annullere denne kontrakt. Du kan anvende den vedlagte fortrydelsesformular som eksempel, men det er ikke obligatorisk at bruge denne formular.

For at overholde fortrydelsesvilkåret er det tilstrækkeligt at sende hensigtserklæringen før meddelelsesperiodens udløb for at udøve din fortrydelsesret.2. Konsekvenser ved fortrydelse

Hvis du annullerer denne kontrakt, refunderer vi alle dine afholdte betalinger, herunder forsendelsesomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger som følge af dit valg af forsendelsesmetode, hvis den afviger fra vores omkostningseffektive forsendelsesmetode, vi tilbyder som standard).
Umiddelbart efter, men ikke senere end fjorten dage efter den dag vi modtag din hensigtserklæring om at annullere denne kontakt. Vi anvender samme betalingsmetode til tilbagebetalingen, som du valgte til den oprindelige transaktion, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med dig. Du opkræves ikke nogen gebyrer i forbindelse med tilbagebetalingen.

Hvis du har anmodet om, at tjenesteydelserne skulle begynde under fortrydelsesperioden, bliver du opkrævet en passende betaling for disse, der afspejler andelen af leverede tjenesteydelser forholdsmæssigt beregnet ud fra det samlede forbrug af de kontraktlige aftalte tjenesteydelser.3. Eksempel på fortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, skal du udfylde denne formular og sende den til os.)Til Media Websolutions B.V.
Flight Forum 40
5657 DB Eindhoven
Holland; Telefonnr.: +31 853019384; E-mail: support@naughtybook.dk:

Hermed annullerer jeg/vi (*) den indgåede aftale vedrørende købet af følgende varer (*)/udførelsen af følgende tjenesteydelser (*)

Bestilt den (*)/modtaget den (*)

Forbrugers navn

Forbrugers adresse

Forbrugers underskrift (gælder kun meddelelsesbrevet)

Dato

(*) Udstreg det som ikke passer.4. Hvis brugeren har givet sit udtrykkelige samtykke, udløber fortrydelsesretten før tid, hvis tjenesteydelserne, som brugeren har anmodet om, er blevet leveret i fuldt omfang forud for brugerens udøvelse af fortrydelsesretten.

5. Fortrydelsesretten udløber for en kontrakt om forsendelse af digital indhold, som ikke er placeret på selve databæreren, selvom Media Websolutions B.V. har igangsat gennemførelse af kontrakten efter at brugeren udtrykkeligt har givet samtykke til start af tjenesteydelserne, før brugeren var opmærksom på fortrydelsesperiodens udløb.


XVIII. Vigtig information

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi hverken er juridisk bundet eller villig til at deltage i sager igennem Forbrugerrådet Tænk